Smluvní Podmínky Internetového obchodu

Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového shopu Mezi Světy jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

6. Vyplněním závazné emailové objednávky v rámci internetového shopu Mezi Světy, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Objednávky přijímáme i prostřednictvím e-mailu : mezisvety@email.cz

Dodání zboží

Dodání zboží bude realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu.  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. 

  • Poštou: Pro doručení vaší zásilky využíváme služeb České pošty (obchodní balík). Poštovné 69 Kč. Balné je u všech zásilek ZDARMA.
  • Osobní odběr: na adrese prodejny (viz Kontakt). Manipulační poplatek 59 Kč.

 Platba

  • Převod na účet : ZDARMA (Komerční banka a.s., č.ú.: 107-237410227/0100)
  • Platba kartou : ZDARMA
  • PayPal : 15 Kč
  • Dobírka : 30 Kč

 

Objednávky e-shopu s vlastním odběrem v prodejně lze platit v hotovosti i kartou. Zboží vybrané a objednané přímo v prodejně lze platit taktéž v hotovosti i platební kartou.

 

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od objednávky (návrhu kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět na vlastní náklady ve výše uvedené lhůtě spolu s fakturou a záručním listem (pokud byl dodán společně s výrobkem). Zboží nezasílejte na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nemůže být přijato. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a pokud byly splněny všechny výše uvedené podmínky, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží (od níž bude odečtena skutečná cena dopravy) převodem na účet.

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového shopu Mezi Světy, prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

3. Ve všech případech se obchodní podmínky řídí občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

 

Reklamační řád

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat přepravce. Prodávajícího je povinen informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu – osobně, telefonicky, emailem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout zejména v následujících případech:

Zboží bylo poškozeno při přepravě, kupující si je nepřekontroloval či neinformoval o této skutečnosti přepravce a prodejce (v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí).

Pokud dojde k porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.

Zboží bylo poškozeno živly.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Zboží bylo poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

V případě zjištění výrobní vady a pokud bude závada opravitelná, má výrobce právo na opravu zboží. Pokud závada opravitelná nebude, máte možnost:

Nárokovat nové identické zboží.

Odstoupit od smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Pokud si zákazník zvolil osobní odběr je povinen si zboží zkontrolovat při převzetí.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamované zboží zaslané na adresu sídla společnosti nemůže být z technických důvodů přijato.

 

Garance nejnižší ceny na 120% v Mezi Světy

Pokud do 7 dnů od provedení nákupu v kamenné prodejně Mezi Světy s.r.o. zákazník uspokojivým způsobem doloží, že stejnou knihu je možné koupit za cenu nižší (než za jakou ji koupil v kamenné prodejně Mezi Světy s.r.o.) u srovnatelné konkurence, bude zákazníkovi vyplacen rozdíl mezi cenou zaplacenou v kamenné prodejně Mezi Světy s.r.o. a cenou konkurence. Navíc bude zákazníkovi poskytnuta sleva na jeho další nákup uskutečněný v den vyplacení rozdílu a to ve výši 20% z vyplaceného rozdílu.

(Srovatelná) konkurence: pro výše uvedené účely jsou (srovnatelnou konkurencí) maloobchodní prodejny knihkupců se stejným způsobem prodeje ve městě Přerov. Garance se tedy nevztahuje na knihy nabízené a prodávané prostřednictvím velkoobchodu, obchodů cash&carry, diskontních obchodů, internetu, katalogu nebo telefonního prodeje a knihy prodávané ve speciálních akcích.

Uspokojivý způsob doložení: o uznání či neuznání uspokojivého způsobu doložení rozhoduje výhradně prodejce Mezi Světy s.r.o.

 

Garance správného výběru v Mezi Světy

Zakoupenou knihu je možné vyměnit za knihu stejné hodnoty či hodnoty vyšší (s doplatkem). Vyměnit je možné pouze knihu nepoužitou, v perfektním, neporušeném stavu (rozhodující pro posouzení stavu knihy je výhradně názor personálu Mezi Světy s.r.o.). Výměna je možná pouze s předložením originálního nákupního dokladu. Mezi Světy s.r.o. si vyhrazuje právo v případě pochybností o oprávněnosti nároku na výměnu takovou výměnu odmítnout. Podmínky pro zboží zakoupené prostřednictvím Internetu zůstávají nedotčeny.

Vyhledávání

Kontakt

Mezi Světy s.r.o. Palackého 100/20
75002 Přerov I - Město
731 116 622
705 115 541


Otvírací doba:
Po-Pá 08:00 - 17:30
So 08:00 - 12:00

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-237410227/0100